JUUAN KARAOKEMESTARIT

 

 

Karaokemestarit 2018 

 


Karaokemestarit 2017 

Karaokemestarit 2016


ja Duettomestarit


Karaokemestarit 2015Karaokemestarit 2014

 

 

 

Karaokemestarit 2013

 Karaokemestarit 2012


Alle 40 v. sarja


Yli 40 v. sarja

Copyright (c)2018, All Rights Reserved.